Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU)
Section of Economic Geography


Oedzge Atzema

Full professor

Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU)
Section of Economic Geography
Faculty of Geosciences
Utrecht University

Visiting address: Heidelberglaan 2 - 3584 CS Utrecht (The Netherlands) - room 634 (route description)
Postal address: P.O. Box 80.115 - 3508 TC Utrecht (The Netherlands)
Phone +31 (0) 30 253 2519
Fax + 31 (0) 30 253 2037
Email: o.atzema @ geo.uu.nlResearch
PublicationsResearch interests
Supervision of PhD Students
Working papers
Journal articles
Book sections
Books
Edited books
Professional publicationsClick here for the Working Paper Series

"Papers in Evolutionary Economic Geography"


Research

Research interests
  • Economic geography
  • Regional policy
  • Urban policy
  • Locational behaviour of firms

Supervision of PhD Students: Barbara Heebels,

Publications

Beleidsrapporten

Atzema, O.A.L.C., C.P. de Groot, F.M.H. Neffke, L. Nedelkoska & F.G. van Oort (2012), Vitale bedrijvenclusters in de regio Amersfoort. Universiteit Utrecht/Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van Gemeente Amersfoort, Regio Amersfoort, Taskforce Innovatie Regio Amersfoort, Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort, Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland. (pdf)

Atzema, O.A.L.C., A.J.T. Goorts & C.P. de Groot (2011), Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2: over regionale economische specialisatie en bedrijfsrelaties. Universiteit Utrecht, in opdracht van Gemeente Eindhoven. (pdf)

Atzema, O.A.L.C., A.J.T. Goorts & C.P. de Groot (2011), THE AMSTERDAM FAMILY OF CLUSTERS: Economisch geografische relaties van elf bedrijvenclusters in de Metropoolregio Amsterdam. Universiteit Utrecht, in opdracht van Bestuursforum Schiphol. (pdf)

Bewegende spreidingskaarten naar grootteklasse werkgelegenheid in tien sectoren in de Metropoolregio Amsterdam (download)

Atzema, O.A.L.C. & Boelens, L. & Veldman, B. (2009). Voorbij de lock-in: Een economisch institutionele herpositionering van de Rotterdamse haven. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/Stratagem Group. (pdf)

Atzema, O.A.L.C. (2008). Campusontwikkeling in Utrecht: over nut en noodzaak, en lessen uit Amerika. Utrecht: Universiteit Utrecht. (pdf)


Working papers

Visser, E.J. & O.A..L.C. Atzema (2007), Beyond clusters: fostering innovation through a differentiated and combined network approach. PEEG Working Paper 07.05 (pdf)


Journal articles

Weltevreden,  J.W.J., K. de  Kruijf, O.A.L.C. Atzema, K. Frenken & F.G. van Oort (forthcoming). The geography of internet adoption by independent retailers in the Netherlands, Environment and Planning B, in press.

Weltevreden, J.W.J. & O.A.L.C. Atzema (2006), Cyberspace meets high street: adoption of click-and-mortar strategies by retail outlets in city centers. Urban Geography 27(7), pp. 628-650.

Weltevreden, J.W.J., O.A.L.C. Atzema & Frenken, K. (2005), Evolution in city centre retailing: the case of Utrecht (1974-2003), International Journal of Retail Distribution Management, 30(11), pp. 824-841.

Weltevreden, J.W.J., O.A.L.C. Atzema & R.A. Boschma (2005), The adoption of the Internet by retailers: a new typology of strategies. Journal of Urban Technology, 12(3), pp. 59-87.

Oort, F.G. van & O.A.L.C. Atzema (2004), On the conceptualization of agglomeration economies: the case of new firm formation in the Dutch ICT sector. The Annals of Regional Science 38(2), pp. 263-290.

Oort, F.G. van & O.A.L.C. Atzema (2002), Agglomeration economies and the location of new ICT-firms in the Netherlands. Trends in Communication 10, pp. 35-64.

Atzema, O.A.L.C. (2001), Location and local networks of ICT firms in the Netherlands. Journal of Economic and Social Geography (TESG), 92 (3), pp. 369-378.


Book sections

Atzema, O.A.L.C. (2007). Philips: a global electronics firm restructuring its home base. In P.H. Pellenbarg & E. Wever (Eds.), International Business Geography. Case Studies of Corporate Firms (pp. 186-215). London: Routledge.

Aalst, I. van, O.A.L.C. Atzema, R.A. Boschma & F.G. van Oort (2006), Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland. In: B. Hofstede & S. Raes (red.), Creatief Vermogen. Den Haag: Elsevier Overheid. pp. 123-155.

Atzema, O.A.L.C. (2006), Connecting Randstad Holland: a network approach of competition between clusters. In: A.F. Koekoek, J.M. van der Hammen, T.A. Velema & M. Verbeet (eds.), Cities and Globalization: exploring new connections. Utrecht: Nederlandse Geografische Studies nr. 339. pp. 61-73.

Atzema, O . & E.J. Visser (2006), Innovation policy in regions with(out) clusters: a plea for a differentiated and combined network approach. In: S. Hardy, L.B. Larsen & F. Freeland (eds.), Global Regions?, pp. 14-17. Regional Studies Association, Seaford.

Atzema, O. A.L.C. & P. Hooimeijer (2006), Wonen in de Vinex. In: C. Mulder and F. Pinkster (red.), Onderscheid in wonen; het sociale binnen en buiten. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Atzema, O.A.L.C. & P. Hooimeijer (2005), Wonen in de Vinex. In C.H. Mulder and F.M. Pinkster (red.), Onderscheid in wonen; het sociale van binnen en buiten. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 79-98.

Atzema, O.A.L.C., & J. van Dijk (2005), The persistence of regional unemployment disparities in the Netherlands. In: D. Felsenstein and B.A. Portov (eds.), Regional Disparities in Small Countries. Berlin: Springer, pp. 147-168.

Atzema, O.A.L.C. & E.J. Visser (2005), Clustering of Software Industries in the Netherlands. In: O.A.L.C. Atzema, P. Rietveld, and D. Shefer (eds.), Regions, Land Consumption and Sustainable Growth; assessing the impact of the public and private sectors. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 97-124.

Atzema, O.A.L.C. & R.A. Boschma (2002), De regio in de economische geografie. In: B. De Pater, P. Grootte and K. Terlouw (red.), Denken over regio’s; geografische perspectieven. Bussum: Coutinho, pp 103-126.

Atzema, O.A.L.C. & J. van Dijk (2000), Regional differences in unemployment still remain. In: E. Boneschansker (ed.), Cultural uniqueness and regional economy; the labour market in a regional context. Leeuwarden: Fryske Akademy. pp. 39-53.

Atzema, O.A.L.C. &  J. van Dijk (2000), Omslag op de arbeidsmarkt; de centrum-periferie verdeling voorbij. In: W. van der Velden & E. Wever (red.), Regio's in beweging, Utrecht: Rabobank Nederland, pp. 73-102.

Atzema, O.A.L.C. & J.G. Lambooy (2000), Agglomeration economies and migration of firms. In: J. van Dijk and P.H. Pellenbarg (eds.), Demography of firms. Spatial dynamics of firm behaviour. NGS 262, Utrecht/Groningen: KNAG, pp. 123-140.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Economic dynamics in the Randstad Holland: do agglomeration economies still exist in the Netherlands? In: P. Rietveld & D. Shefer (eds.), Regional development in an age of structural change. Aldershot: Ashgate, pp. 231-254.

Atzema, O.A.L.C. & J.G. Lambooy (1999), Urban economic evolution in the Netherlands. In: E. Wever (ed.), Cities in perspective I; economy, planning and the environment. Assen: Van Gorcum, pp. 11-28.


Books

Atzema, O.A.L.C., J.G. Lambooy, A. van Rietbergen & E. Wever, E. (2002), Ruimtelijke Economische Dynamiek; kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

Kempen, R. van, P. Hooimeijer, O.A.L.C. Atzema,  M.J. Dijst & R.N. Verhoeff (2000), Sociale en Culturele Ontwikkelingen en Ruimtelijke Configuraties (Ruimte voor de toekomst 1). Assen: Van Gorcum.


Edited books

Atzema, O.A.L.C., P. Rietveld & D. Shefer (2005) (eds.), Regions, Land Consumption and Sustainable Growth; assessing the impact of the public and private sectors. Cheltenham: Edward Elgar.


Professional publications

Atzema, O.A.L.C. (2010). Veerkracht Stedelijke Economie. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, 04, 32-36.

Atzema, O.A.L.C. & Boelens, L. & Veldman, B. (2009). Voorbij de lock-in: Een economisch institutionele herpositionering van de Rotterdamse haven. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/Stratagem Group.

Atzema, O.A.L.C. & Snel, R. (2008). Woonvoorkeuren van de creatieve klasse in Utrecht. Utrecht: URU.

Atzema, O.A.L.C. (2008). Campusontwikkeling in Utrecht: over nut en noodzaak, en lessen uit Amerika. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Kempen, R. van, Zoomers, E.B., Atzema, O.A.L.C., Aalst, I. van & Jong, S.M. de (2008). Honderd jaar geografie In Utrecht. In R. van Kempen, I. van Aalst, K. Frenken & A. Zoomers (Eds.), Honderd jaar geografie in Utrecht. Over gebieden, actoren en stromen (pp. 9-17). Utrecht: Faculteit Geowetenschappen - Universiteit Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Weltevreden, J.W.J. & Atzema, O.A.L.C. (2007). De slag om de binnensteden. ROM-magazine, 4, 17-19.

Atzema, O.A.L.C. (2006), Buitenwijkbewoners is geen buitenbeentje. Ruimte voor Debat, 5, pp. 20-22.

Atzema, O.A.L.C., R.A. Boschma & K. Frenken (2006). De innovatieve regio is overal. Aelementair 5(2): 16-19.

Atzema, O.A.L.C., V.A.J.M. Schutjens & P. Korteweg (2006), Springplank of zwembad? Het effect van bedrijvencentra op huurders. Utrecht: BC Hooghiemstra/Vondelparc.

Wenting, R., Atzema, O. Frenken, K. (2006). Amsterdam modestad. Economisch Statistische Berichten 91(4495): 498-499.

Aalst, I. van, & O.A.L.C. Atzema, R.A. Boschma,  F. Heinz, & F.G. Oort (2005). Creatieve klasse en regionaal-economische groei. Den Haag: OCW/EZ.

Atzema, O.A.L.C. & E.J. Visser (2005), De unieke innovatiekracht van de regio Utrecht, Gooi & Eemland: een bedrijfsgerichte benadering. Rapport in opdracht van de provincie Utrecht, VNO-NCW Midden, Kamer van Koophandel Utrecht, Kamer van Koophandel Gooi en Eemland.

Atzema, O.A.L.C., & P. Hooimeijer (2005). Oude Muziek of Nieuwe Geluiden.? De demografische ontwikkeling. In: Utrecht in 2030; verwachtingen, visioenen, voorspellingen (pp. 13-21). Utrecht: De Plantage.

Weltevreden, J.W.J., A. van Rietbergen & O.A.L.C. Atzema (2005). Webwinkelen: een bedreiging van de binnenstad? Geografie, 14(2), 34-35.

Atzema, O.A.L.C., & E. Wever (2004). Sluipt Philips weg uit Nederland? Geografie 9, 6-10.

Atzema, O.A.L.C., & F.G. van Oort (2004). Ruimtelijke clustering van jonge ICT-bedrijven. Ruimte en Planning 4.

Atzema, O.A.L.C., & L. Boelens (2004). Holland 2020: 'a space odyssey' naar de Randstad als een concurrerende kernregio en hoe dat te bereiken. Utrecht: Urban and Regional research centre Utrecht (URU). Adviesrapport aan het Ministerie van VROM.

Atzema, O.A.L.C., & L. Boelens (2004). Kwakzalverij over het Groene Hart. ROM-magazine 4, 19-20.

Atzema, O.A.L.C., & P. Deauvelier (2004). Rom-index 2003: meer ruimte. ROM-magazine 9, 6-9.

Atzema, O.A.L.C., & P. Hooimeijer (2004). Pioniers revisited. Utrecht: AT Osborne, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad.

Atzema, O.A.L.C., & P.J. Korteweg (2004). Werken in Leidsche Rijn. Utrecht: AT Osborne, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad.

Aalst, I. van, O.A.L.C. Atzema, A. van Rietbergen, & A.G.A. de Vocht (2003). Geografie & popmuziek; "ik heb mijn hart op katendracht verloren...". Geografie, 12(9), pp. 40-43.

Rietbergen, A. van, I. van Aalst, O.A.L.C. Atzema, & A.G.A. de Vocht (2003), Geografie en popmuziek. Geografie 12, 9, pp. 40-43.

Atzema, O.A.L.C. & J.G. Lambooy (2002), Het toegangstijdperk staat of valt met coördinatie. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 83, 5, pp. 18-21.

Atzema, O.A.L.C. (2004). Rom-special Mooi Vinex: De discussie over de Vinex verstompt. ROM-magazine 4, pp. 2-5.

Atzema, O.A.L.C. & P. Hooimeijer (2002), Arbeid; bindende factor in de Delatmetropool. Amsterdam: Vereniging Deltametropool.

Atzema, O.A.L.C. & V. Braaf (2002), Utrecht in de Deltametropool; investeren in synergie en coalitie. Utrecht: Urban and Regional research centre Utrecht, Adviesrapport aan de  Provincie Utrecht.

Atzema, O.A.L.C. & J.G. Lambooy (2002), Hogere prioriteit steden noodzakelijk. Economisch Statistische Berichten 87, 4360, pp. 378-379.

Atzema, O.A.L.C., R. de Graaff & T. van der Kamp (2002), Utrecht, ICT stad. Utrecht: Urban and Regional research centre Utrecht, Adviesrapport aan de Gemeente Utrecht.

Geffen, P. van & O.A.L.C Atzema (2002), Distance decay bij diensten. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 83, 5, pp. 28-29.

Geffen, P. van & O.A.L.C. Atzema (2002), Global sourcing van industriële productie. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 83, 5, pp. 26-27.

Atzema, O.A.L.C. (2001), Brainports in plaats van mainports. ROM/magazine,19(5), pp. 28-29.

Atzema, O.A.L.C., F. Dieleman, R. van Kempen, H. Ottens & V.A.J.M. Schutjens (2001), Vijfde Nota gaat voorbij aan stedelijke dilemma's. ROM/magazine, 19(7-8), pp. 30-32.

Atzema, O.A.L.C., P. Hooimeijer & V.A.J.M. Schutjens (2001), Niet beter, wel duurder. Bevolking en leefsituatie in Leidsche Rijn. In: Leidsche Rijn Monitor 2001, Op tijd naar kwaliteit, pp. 7-29.

Atzema, O.A.L.C. (2000), Houdt Vijfde Nota RO rekening met de netwerkeconomie? ROM-magazine, 18, 6, pp. 3-5.

Atzema, O.A.L.C. & J. van Dijk (2000), Omslag op de arbeidsmarkt; de centrum-periferie verdeling voorbij. In: W. van der Velden en E. Wever (red), Regio's in beweging. Utrecht: Rabo-bank Nederland. pp. 73-102.

Atzema, O.A.L.C. & J.G. Borchert (2000), Der niederländische Arbeitsmarkt; schlechter als sein Ruf. Geographie Heute, 21, 179, pp. 32-35.

Atzema, O.A.L.C. & R.H. Coops (2000), ICT-branche vestigt zich 'ouderwets'. In: Cobouw, 162, pp. 2.

Atzema, O.A.L.C., A. Rozenburg & H. Zondag (2000), Beeldenstorm Flevolan 2050. Almere: Samenwerkingverband Extra Dag voor Flevoland.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Het Noorden: een welvarende periferie? Geografie, 1, pp. 44-45.

Atzema, O.A.L.C. & E. Wever (1999), De Nederlandse industrie; vernieuwing, verwevenheid en spreiding. Assen: Van Gorcum (vijfde herziene druk).

Atzema, O.A.L.C. (1999), De grens voorbij. Rooilijn, 9, pp. 467-468.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Groeiende belangstelling ruimtelijke ordening voor geografie. KNAG-nieuws, jan., pp. 1-4. Atzema, O.A.L.C. en M. van Essen (1998), Signalen uit het Utrechtse bedrijfsleven. Utrecht: Utrecht Business Team.=

Atzema, O.A.L.C. (1999), Lokale clusters in de mondiale netwerkeconomie. Stedebouw and Ruimtelijke Ordening, 10, pp. 15-20.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Net werk? Stedebouw and Ruimtelijke Ordening, 3, p. 3.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Netwerksteden: net van werksteden. In: F.M. Dieleman en S. Musterd (eds.), Voorbij de compacte stad? Assen: Van Gorcum, pp. 121-139.

Atzema, O.A.L.C. (1999), Ruimte beperkt, tijd wint. Geografie, 8, pp. 40-41.
Go to top


Last update: 2 maart 2011